Tag Archives: sinh nở

Sinh nở (Sinh con) là giai đoạn gần cuối (trước giai đoạn xổ nhau thai) của quá trình chuyển dạ. Thời gian sinh kéo dài trung bình từ 12 – 20 giờ cho lần sanh con đầu lòng và ngắn hơn ở những lần sinh sau đó. Khoảng 280 ngày sau khi thụ thai (40 tuần), quá trình sinh nở bé sẽ bắt đầu. Những bé chào đời khi được trên 37 tuần thai được gọi là sinh đủ tháng, dưới 37 tuần thai gọi là sinh thiếu tháng. Trong trường hợp thai phụ đã quá 40 tuần mang thai mà chưa có dấu hiệu chuyển dạ, khi đó, bác sĩ sẽ tính tới biện pháp kích thích chuyển dạ hoặc mổ lấy thai.